English

אריה מצר

תפקיד:נשיא
דוא''ל:arie@edcs.co.il

עבד משנת 1961 עד 1978 בחברות מקורות, Pascal & Ludwig, בלשה-ילון ו-WRD הן בארץ והן בחו"ל.

מהנדס רשום ברשם המהנדסים והאדריכלים וחבר בארגונים הבאים:

מהנדס רשום ברשם המהנדסים של הרפובליקה של קניה

איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות

לשכת המהנדסים

האגודה האמריקאית למהנדסים אזרחיים 

איגוד ה NFPA