English

חדשות

שדרוג כביש 461

18 נובמבר, 2020

מצגת לבית הספר לאומנויות ואודיטוריום

טירת הכרמל
17 אוגוסט, 2020

פתיחת דרך שמיר בחדרה

14 נובמבר, 2019
ביום ה' האחרון השקנו בטקס חגיגי את פתיחת דרך שמיר בחדרה!
הכביש החדש מחבר את חדרה לכביש 2 ונותן עדיפות לתחבורה ציבורית.

במסגרת הפרויקט, בין היתר, נסללו שבילי אופניים, מדרכות, הוצבו תחנות אוטובוס חדשות ונטעו כ-550 עצים.
הפרויקט הושלם תוך שנה ו-3 חודשים מרגע תחילתו