English

עוז מצר

תפקיד:מנכ"ל משותף
דוא''ל:oz@edcs.co.il

מהנדס רשום ברשם המהנדסים והאדריכלים וחבר בארגונים הבאים:
איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות
לשכת המהנדסים
האגודה האמריקאית למהנדסים אזרחיים
המוסד למהנדסי תחבורה
הקבוצה הבינלאומית של משתמשי Autodesk

הכשרה נוספת:

בוגר קורס ניהול פרויקטים PMP מטעם חברת נתיבי ישראל
בוגר קורס מהנדסי תנועה מומחים                                                                                                                                בוגר קורס סוקרי בטיחות

עובד במצר EDCS משנת 1989.