English

רון מצר

תפקיד:מנכ"ל משותף
דוא''ל:ron@edcs.co.il

מהנדס רשום ברשם המהנדסים והאדריכלים וחבר בארגונים הבאים:
איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות
לשכת המהנדסים
האגודה האמריקאית למהנדסים אזרחיים
הקבוצה הבינלאומית של משתמשי Autodesk

הכשרה נוספת:

בוגר קורס ניהול פרויקטים PMP מטעם חברת נתיבי ישראל

בוגר קורס הערכת נזקים במבנים לאחר רעידות אדמה

עובד במצר EDCS משנת 1987.