עברית

Videos

Demolition of Kiryat Eliezer Stadium - Final Movie

Kiryat Eliezer Stadium - demolition works