English

הקו הירוק - גשר הירקון ותחנת רידינג

24 דצמבר, 2021

בניית גשר באורך 600 מ׳  כולל תחנת רכבת רידינג עבור הרכבת הקלה הקו הירוק לרבות גשר להולכי רגל ורוכבי אופניים מעל הירקון אשר יתחבר לרשת השבילים הקיימת בפארק הירקון.