English

700 מטר, בלב תל אביב: כך ייראה גשר הרכבת הקלה ברוקח-אבן גבירול

תל אביב 16 מאי, 2022

נת"ע הניחה את אבן הפינה למעבר הקו הירוק של הרכבת הקלה, שמכונה "שיאן הגשרים" ויעבור מעל נהר הירקון. כעת, עליה להתמודד עם שורת אתגרי ההקמה ההנדסיים והתחבורתיים. עם זאת, בחברה ממשיכים להבטיח - נעמוד בלוח הזמנים, ולא נפגע בתחבורה ובהולכי הרגל באזור