מהנדסי מצר EDCS מוסמכים ומנוסים בפיקוח על עבודות תשתית ופיתוח של מערכות ביוב וניקוז. בין היתר: מערכות ביוב וניקוז עירוניות, , ניקוז תת קרקעי, סכרים, הסדרת נחלים, מיגון מהצפות, שאיבת ופינוי שפכים, מתקני טיהור, הסדרת ביוב ופסולת מוצקה.

להלן תצוגה חלקית של פרויקטים מהתחום: