מהנדסי מצר EDCS עובדים בשיתוף פעולה עם אדריכלים ויועצים חיצוניים לתכנון תשתיות לשכונות מגורים, כולל: תשתיות כבישים, חשמל ואנרגיה, קווי תקשורת, מים, ביוב וניקוז, שיקום נופי ועבודות קונסטרוקציה.