כחברה שמתמחה במתן פתרונות להנדסה אזרחית ותשתיות בפרט, גם עבודות קונסטרוקציה – גשרים, מעבירי מים, תעלות ועוד – זוכות למענה במצר EDCS.

כחלק מהתחייבותנו ללקוח ולשמירה על בטיחות האתר, עבודות הקונסטרוקציה זוכות לתשומת לב קפדנית ופיקוח הדוק הבנייה באתר הבנייה.

להלן תצוגה חלקית של פרויקטים מהתחום: