חברת מצר EDCS מספקת מענה לתכנון כללי ומפורט של תשתיות מרכזים מסחריים ובנייני משרדים, כולל חניונים פנימיים ועיליים, קונסטרוקציה ועוד.

החברה מנוסה מאוד בהגשות למכרזים ומהנדסיה עמלים הן על מפרטים וניסוח כתבי כמויות והן על עריכת חוזים ובחירה קפדנית של קבלני משנה בעלי יתרונות מוכחים.