המחויבות של מצר EDCS לסביבה באה לידי ביטוי גם במחויבותה לשיפור השירות לאזרח. בתכניות למבני ציבור וממשל מושם דגש על הקמת מבנים ותשתיות שישרתו את הקהילה לה הם מיועדים ויהוו נקודת מפגש אטרקטיבית.

מהנדסי מצר EDCS מנוסים מאוד בתכנון למכרזים ומלווים את הלקוח משלב הייזום ועד סיומו המוצלח של הפרויקט.