דוחות ישימות וסקרים מקדימים הם אמצעי מומלץ לביסוס הכדאיות של הפרויקט. עריכה של דוחות ישימות מלמדת אודות אתגרים אפשריים וכן ניתוח ההשקעה – בכוח אדם ובפיננסים – הדרושה להצלחת הפרויקט.

מהנדסי מצר EDCS מנוסים בעריכת דוחות וסקרים מקדימים על מנת לקבוע את ישימות הפרויקט, ואלה מנחים אותם גם בתכנון.