חברת מצר EDCS מתמחה בהנדסת תחבורה ובתכנון תנועה. עד היום, תחת ניהולה ופיקוחה של החברה קמו עשרות פרויקטים בארץ ובחו"ל, הכוללים: סלילת כבישים ונתיבי תחבורה ציבורית, הקמת חניונים עיליים ופנימיים, ביצוע כל עבודות התשתית לנמלים ולשדות תעופה ועוד.

להלן תצוגה חלקית של פרויקטים מהתחום: